Maties Sportgeskiedenis

Oor ‘n tydperk van meer as ‘n honderd jaar het verskeie interne, sowel as eksterne kragte meegewerk om sport aan die Universteit Stellenbsoch te vorm. Hierdie kragte omsluit institusionele veranderinge, asook verskuiwings binne die politieke landskap van Suid-Afrika. Tesame hiermee het die kommersialisering en professionalisering van sport oor die afgelope dekades ‘n beduidende uitwerking gehad. Meer onlangse veranderinge ten opsigte van die bemarking en uitsending van tersiêre sport het daartoe bygedra dat studentesport tot ‘n nasionale vlak verhoog is – iets wat nog nie voorheen in Suid-Afrika verwerklik is nie. Nieteenstaande al hierdie ontwikkeling het een aspek egter oor die jare konstant gebly, naamlik die waarde van sport as integrale deel van die studente-ervaring aan die Universiteit Stellenbosch. Tot op hede vervul sport steeds ‘n noemenswaardige rol binne die waarde-aanbieding van die Universiteit.