Visie & Missie

Maties Sport se visie:

“Bou voort op tradisie met ’n oog op die​ toekoms”

Maties Sport se missie:

Maties Sport se missie is om uitnemendheid in sowel sport as akademie na te streef, sosiale kohesie te bevorder en en ’n aktiewe leefstyl onder studente en personeellede aan te moedig.​​​

Om dit reg te kry, wil Maties Sport:

  • Die potensiaal van studente-sportlui ontwikkel deur die implementering van ’n hoëprestasieprogram.
  • Studente-sportlui holisties ontwikkel deur ’n akademiese ondersteuningsprogram gerig op individue te voorsien, asook geleenthede om met die breër gemeenskap in aanraking te kom deur deelname aan sportontwikkelingsprojekte.
  • ’n Verskeidenheid geleenthede te bied vir mededingende klubsport, koshuissport en ontspanning.
  • Alle studente en personeellede aanmoedig om aan een of meer sport- of ontspanningsaktiwiteite wat deur die Universiteit aangebied word, deel te neem.
  • Met die Universiteit se akademiese gemeenskap saamwerk aan akademiese, navorsing-, gemeenskapinteraksie- en innovasieprojekte.
  • Strewe na uitnemendheid op alle vlakke (van leierskap, tot bestuur, tot afrigting, tot sportdeelname), en ook gekenmerk deur goeie sportmanskap, dissipline, etiese optrede, gelyke geleenthede en finansiële en sosiale verantwoordelikheid.​
Reugby at Stellnebosch University | sports.sun.ac.za