Maties Sport-direkteur verwerf meestersgraad ná twee dekades as sportbestuurder

Jerry Laka, Maties Sport se Direkteur: Steundienste, het in April vanjaar sy meestersgraad aan die Suidelike Besigheidskool verwerf met ’n tesis wat handel oor die “Die aantrekking en behoud van talentvolle administratiewe sportpersoneel in ’n Suid-Afrikaanse universiteitsportomgewing” (The attraction and retention of talented sports administrative staff in a University Sports South African environment). Dit is…

Read More

RALU-/Klusterspele suksesvol bekendgestel

Die eerste RALU-/Klusterspele is op 7 April 2022 aangebied. Maties Sport se Eenheid vir Rekreasie en Aktiewe Lewenstyl (RALU) het saam met die verskillende studenteklusters van die Universiteit Stellenbosch (US) gewerk om ’n geleentheid aan te bied wat inpas by die instelling se strategiese doelwit om ’n “transformerende studente-evaring” te bewerkstellig. Dit is RALU se…

Read More